act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Körültekintéssel kell kezelni a munkavállalók védettségi adatait

 

A lakosság új típusú koronavírus elleni oltásának megkezdése óta egyre több munkáltató szembesül azzal a kérdéssel, hogy vajon jogosult-e kezelni a munkavállalók vírus elleni védettségre vonatkozó adatait. Ennek kapcsán számos megkeresés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). A munkáltatók bizonytalanságainak eloszlatása érdekében, a NAIH tájékoztatóban ismertette a védettségi adatok kezelésével kapcsolatos iránymutatásait a munka törvénykönyvével összefüggésben.

A védettség ténye – akár a betegségből való felgyógyulásról, akár oltásnak köszönhető védettségről van szó – a GDPR szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó, egészségügyi adatnak minősül. A NAIH iránymutatása szerint a GDPR és a releváns munkajogi és munkavédelmi szabályok alapján a védettség tényét a munkáltatók csak munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi vagy munkaszervezési céllal ismerhetik meg, kockázatelemzés alapján és csak abban az esetben, ha ez az adott munkakörre tekintettel szükséges és arányos intézkedésnek tekinthető.

Az adatkezelés szükségességét a munkáltatónak mindig munkakörönként kell mérlegelnie. A NAIH szerint az alacsony kockázatú munkakörök esetében – például állandó távmunkavégzés – nem indokolható az adatkezelés. Jogszerű lehet viszont akkor, ha a munkáltató például kórházak koronavírus osztályain használt műszerek javítását végzi, illetve akkor is, ha a munkáltató egy olyan szociális intézmény, amely bentlakói védelmének érdekében tart igényt a munkavállalók ilyen jellegű adataira. A fenti példák esetében a foglalkoztató, a védettségre vonatkozó személyes adatok alapján tudja csak biztosítani azt, hogy a helyszíni munkát végző, illetve a bentlakókkal közvetlen kapcsolatba kerülő alkalmazottak védettek legyenek.

E mellett azért számos egyéb esetben is szükség lehet az adatkezelésre, hiszen más munkakörök esetében is kiemelten fontos a munkavállalók és a velük kapcsolatba kerülő harmadik személyek egészségének védelme. Akár a kiskereskedelemben dolgozók, légiutaskísérők, szállodai dolgozók, jegyellenőrök foglalkoztatói is bekérhetik a munkavállalóik védettségi adatait, hogy ennek birtokában olyan munkaszervezési intézkedéseket tegyenek, amelyek a koronavírus elleni védettséggel még nem rendelkező munkavállalóikat védik. Fontos hangsúlyozni, hogy az adatkezelés céljának minden esetben valósnak kell lennie, ha tehát a munkáltató bekérte a védettségi adatokat, akkor ezen adatok alapján köteles intézkedni és ezt megfelelően dokumentálni.

Az arányosság követelményének való megfeleléssel kapcsolatban a NAIH felhívta a figyelmet arra, hogy a munkáltatók csak a védettségi igazolvány vagy a védőoltást igazoló applikáció bemutatását követelhetik meg a foglalkoztatottaktól. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztató csak a védettség tényét rögzítheti, illetve azt az időpontot, amíg a védettség fennáll. Másolat készítésére és tárolására nincs jogszerű lehetőség.

Ha a munkáltató jogosult kezelni a védettségre vonatkozó adatokat – és ezt a fent részletezett szabályok betartásával meg is teszi –, akkor ezen adatok birtokában képes lesz megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a munkavállalóit minél nagyobb biztonságban tudja. Így például a védettséggel nem rendelkező munkavállalók számára otthoni munkavégzést rendelhet el. A munkáltatóknak azonban fokozott körültekintéssel kell eljárniuk a védettségi adatok kezelése során, hiszen a jogszerűtlen adatkezelés szankciókat vonhat maga után, ideértve az adatvédelmi bírságot is, amely akár milliós összeg is lehet.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten